FIGUERES: Tº: 27.8º - CASTELLÓ D'EMPÚRIES: Tº: 26.1º - CAP DE CREUS: Tº: 23.8º - ESPOLLA: Tº: 28º
Dades extretes de AEMET.es a les 2020-08-10T20:00:00


Predicció del temps
Webcams a l'Empordà
Santa Margarita - Roses
Estartit - Illes Medes
Roses