FIGUERES: Tº: 25.4º - CASTELLÓ D'EMPÚRIES: Tº: 24.8º - CAP DE CREUS: Tº: 20.4º - ESPOLLA: Tº: 27.1º
Dades extretes de AEMET.es a les 2023-05-29T15:00:00


Predicció del temps
Webcams a l'Empordà
Estartit - Illes Medes
Roses