FIGUERES: Tº: 25.4º - CASTELLÓ D'EMPÚRIES: Tº: 24.1º - CAP DE CREUS: Tº: 21.4º - ESPOLLA: Tº: 24.4º
Dades extretes de AEMET.es a les 2021-09-22T14:00:00


Predicció del temps
Webcams a l'Empordà
Estartit - Illes Medes
Roses