FIGUERES: Tº: 2.3º - CASTELLÓ D'EMPÚRIES: Tº: -0.5º - CAP DE CREUS: Tº: 8.4º - ESPOLLA: Tº: 3.1º
Dades extretes de AEMET.es a les 2022-01-25T06:00:00


Predicció del temps
Webcams a l'Empordà
Estartit - Illes Medes
Roses