FIGUERES: Tº: 15º - CASTELLÓ D'EMPÚRIES: Tº: 12.4º - CAP DE CREUS: Tº: 22.2º - ESPOLLA: Tº: 14.7º
Dades extretes de AEMET.es a les 2024-04-12T23:00:00+0000


Predicció del temps
Webcams a l'Empordà
Estartit - Illes Medes
Roses