FIGUERES: Tº: 17.2º - CASTELLÓ D'EMPÚRIES: Tº: 15.3º - CAP DE CREUS: Tº: 21.2º - ESPOLLA: Tº: 16.7º
Dades extretes de AEMET.es a les 2024-05-29T04:00:00+0000


Predicció del temps
Webcams a l'Empordà
Estartit - Illes Medes
Roses