FIGUERES: Tº: 23.6º - CASTELLÓ D'EMPÚRIES: Tº: 22.7º - CAP DE CREUS: Tº: 19.6º - ESPOLLA: Tº: 22.6º
Dades extretes de AEMET.es a les 2022-09-27T13:00:00


Predicció del temps
Webcams a l'Empordà
Estartit - Illes Medes
Roses