FIGUERES: Tº: 12º - CASTELLÓ D'EMPÚRIES: Tº: 12.5º - CAP DE CREUS: Tº: 10.1º - ESPOLLA: Tº: 11.6º
Dades extretes de AEMET.es a les 2022-01-23T15:00:00


Predicció del temps
Webcams a l'Empordà
Estartit - Illes Medes
Roses