FIGUERES: Tº: 12º - CASTELLÓ D'EMPÚRIES: Tº: 11.9º - CAP DE CREUS: Tº: 10.8º - ESPOLLA: Tº: 11º
Dades extretes de AEMET.es a les 2018-11-21T18:00:00


Predicció del temps
Webcams a l'Empordà
Santa Margarita - Roses
Estartit - Illes Medes
Sant Martí d'Empúries - Esglèsia