FIGUERES: Tº: 28º - CASTELLÓ D'EMPÚRIES: Tº: 28.1º - CAP DE CREUS: Tº: 24.1º - ESPOLLA: Tº: 27.4º
Dades extretes de AEMET.es a les 2020-07-11T11:00:00


Predicció del temps
Webcams a l'Empordà
Santa Margarita - Roses
Estartit - Illes Medes
Roses