FIGUERES: Tº: 24.4º - CASTELLÓ D'EMPÚRIES: Tº: 23º - CAP DE CREUS: Tº: 21.2º - ESPOLLA: Tº: 21.5º
Dades extretes de AEMET.es a les 2020-08-04T08:00:00


Predicció del temps
Webcams a l'Empordà
Santa Margarita - Roses
Estartit - Illes Medes
Roses