FIGUERES: Tº: 5º - CASTELLÓ D'EMPÚRIES: Tº: 3.5º - CAP DE CREUS: Tº: 9.9º - ESPOLLA: Tº: 4.4º
Dades extretes de AEMET.es a les 2019-02-21T02:00:00


Predicció del temps
Webcams a l'Empordà
Santa Margarita - Roses
Estartit - Illes Medes
Sant Martí d'Empúries - Esglèsia