FIGUERES: Tº: 16.6º - CASTELLÓ D'EMPÚRIES: Tº: 16.7º - CAP DE CREUS: Tº: 20.2º - ESPOLLA: Tº: 15.1º
Dades extretes de AEMET.es a les 2023-09-22T22:00:00


Predicció del temps
Webcams a l'Empordà
Estartit - Illes Medes
Roses