FIGUERES: Tº: 15.1º - CASTELLÓ D'EMPÚRIES: Tº: 15.8º - CAP DE CREUS: Tº: 14º - ESPOLLA: Tº: 15.1º
Dades extretes de AEMET.es a les 2024-04-22T16:00:00+0000


Predicció del temps
Webcams a l'Empordà
Estartit - Illes Medes
Roses