FIGUERES: Tº: 20º - CASTELLÓ D'EMPÚRIES: Tº: 18.3º - CAP DE CREUS: Tº: 22.4º - ESPOLLA: Tº: 19.2º
Dades extretes de AEMET.es a les 2022-07-03T02:00:00


Predicció del temps
Webcams a l'Empordà
Estartit - Illes Medes
Roses