FIGUERES: Tº: 24º - CASTELLÓ D'EMPÚRIES: Tº: 21.3º - CAP DE CREUS: Tº: 24.6º - ESPOLLA: Tº: 22.9º
Dades extretes de AEMET.es a les 2022-08-11T05:00:00


Predicció del temps
Webcams a l'Empordà
Estartit - Illes Medes
Roses