FIGUERES: Tº: 16.9º - CASTELLÓ D'EMPÚRIES: Tº: 15.3º - CAP DE CREUS: Tº: 20.5º - ESPOLLA: Tº: 16.2º
Dades extretes de AEMET.es a les 2023-09-28T06:00:00


Predicció del temps
Webcams a l'Empordà
Estartit - Illes Medes
Roses