FIGUERES: Tº: 22.8º - CASTELLÓ D'EMPÚRIES: Tº: 21.3º - CAP DE CREUS: Tº: 18.3º - ESPOLLA: Tº: 22º
Dades extretes de AEMET.es a les 2020-10-01T11:00:00


Predicció del temps
Webcams a l'Empordà
Santa Margarita - Roses
Estartit - Illes Medes
Roses