FIGUERES: Tº: 17.5º - CASTELLÓ D'EMPÚRIES: Tº: 16.7º - CAP DE CREUS: Tº: 20.9º - ESPOLLA: Tº: 15.9º
Dades extretes de AEMET.es a les 2024-06-13T23:00:00+0000


Predicció del temps
Webcams a l'Empordà
Estartit - Illes Medes
Roses