FIGUERES: Tº: 8º - CASTELLÓ D'EMPÚRIES: Tº: 3.7º - CAP DE CREUS: Tº: 13.8º - ESPOLLA: Tº: 5.6º
Dades extretes de AEMET.es a les 2020-04-04T07:00:00


Predicció del temps
Webcams a l'Empordà
Santa Margarita - Roses
Estartit - Illes Medes
Roses