FIGUERES: Tº: º - CASTELLÓ D'EMPÚRIES: Tº: 3.4º - CAP DE CREUS: Tº: 4.8º - ESPOLLA: Tº: 5º
Dades extretes de AEMET.es a les 2023-01-29T02:00:00


Predicció del temps
Webcams a l'Empordà
Estartit - Illes Medes
Roses