FIGUERES: Tº: 10.2º - CASTELLÓ D'EMPÚRIES: Tº: 10.7º - CAP DE CREUS: Tº: 11.3º - ESPOLLA: Tº: 10.3º
Dades extretes de AEMET.es a les 2022-11-29T23:00:00


Predicció del temps
Webcams a l'Empordà
Estartit - Illes Medes
Roses