FIGUERES: Tº: 19.9º - CASTELLÓ D'EMPÚRIES: Tº: 18.9º - CAP DE CREUS: Tº: 21.2º - ESPOLLA: Tº: 18.4º
Dades extretes de AEMET.es a les 2024-06-13T21:00:00+0000


Predicció del temps
Webcams a l'Empordà
Estartit - Illes Medes
Roses