FIGUERES: Tº: 18.3º - CASTELLÓ D'EMPÚRIES: Tº: 18.1º - CAP DE CREUS: Tº: 18.9º - ESPOLLA: Tº: 16.8º
Dades extretes de AEMET.es a les 2023-09-22T19:00:00


Predicció del temps
Webcams a l'Empordà
Estartit - Illes Medes
Roses