FIGUERES: Tº: 4.9º - CASTELLÓ D'EMPÚRIES: Tº: 4.5º - CAP DE CREUS: Tº: 5º - ESPOLLA: Tº: 5º
Dades extretes de AEMET.es a les 2023-01-29T00:00:00


Predicció del temps
Webcams a l'Empordà
Estartit - Illes Medes
Roses