FIGUERES: Tº: 26.1º - CASTELLÓ D'EMPÚRIES: Tº: 24.5º - CAP DE CREUS: Tº: 21.9º - ESPOLLA: Tº: 27.3º
Dades extretes de AEMET.es a les 2023-05-29T13:00:00


Predicció del temps
Webcams a l'Empordà
Estartit - Illes Medes
Roses